Konsekvensanalys - Örnsköldsviks kommun

6249

Samhällsekonomisk konsekvensanalys av förslagen

Vi kan se att du inte är inloggad. Logga in här nedan eller prova Clio Historia gratis. Prova Logga  Hur påverkas skogen om klimatet blir två grader varmare? Vad vinner man om alla lastbilar skulle utrustas med CTI? Vi utför konsekvensanalyser på uppdrag. Konsekvensanalys av skatter och avgifter för flyget.

Konsekvensanalys

  1. Klarna kundtjänst telefonnummer sverige
  2. Handelsbanken iban sverige

Dokumentbeteckning: 2017:163 Underlag till Sverigeförhandlingen Trafikverket har på uppdrag av Sverigeförhandlingen utrett olika förändringar av  Gävle kommun inför en helt ny konsekvensanalys för näringslivet. Analysen ska vara en del av underlagen inför politiska beslut som kan ha påverkan på  8 jan 2009 Titel: Konsekvensanalys - en värdefull delprocess vid förändringsarbete i organisationer. Nivå: Examensarbete på C-nivå i ämnet  27 nov 2019 Social konsekvensanalys (SKA) är en analysmodell och ett processtöd som arbetats fram och används i samverkan av flera kommuner. 21 dec 2020 Med anledning av planerna har Spacescape tillfrågats att genomföra en social konsekvensanalys med fokus på barnperspektivet. SYFTE.

Konsekvensanalys - DiVA

Verktyget för sociala konsekvensanalyser (SKA) syftar till att stärka arbetet med sociala aspekter inom. En konsekvensanalys är ett sätt att strukturera såväl analysen som beslutsunderlaget. Den identifierar och analyserar syftet med åtgärden och de konsekvenser  Facebook · Inte rasist, men.

Samhällsekonomisk konsekvensanalys av beslut i offentlig

Konsekvensanalys av avfallsplanen. Inledning. Med denna kortfattade konsekvensanalys av avfallsplanens målområden och  Den här broschyren ger dig som arbetsgivare vägledning för att göra en riskbedömning inför ändringar i verksamheten.

Konsekvensanalys

Närvarande: Skolledningen, skyddsombud LF och LR . Bakgrund: Risk för smittspridning i skolan . Vilka påverkas av förändringen: Elever och personal vid Karlsängskolan . Värdering av sannolikhet x konsekvens = Summa . Summa över 12-16 – åtgärd .
Val 2021 prognos

Konsekvensanalys

Summa över 12-16 – åtgärd . Summa 6-9 – bör åtgärdas, behöver följas upp Konsekvensanalys Översiktsplan 2006 - Mölndals stad Antagandehandling 2006 Ett åtgärdspaket för att minska miljöstörningarna har utarbetats för Göteborgsregio-nen under ledning av länsstyrelsen. Förslaget innehåller åtgärder som utbyggnad av kollektivtrafi ken, bättre trafi kinformation, bilpooler mm i avsikt att minska resandet KONSEKVENSANALYS I ÖP2012 föreslås kommunens utveckling ske främst inom ut-vecklingsområden i större sammanhängande delar. Detta inne-bär också att möjligheterna till ett effektivt utnyttjande av fjärr-värmenätet främjas.

Uppdraget är av mindre karaktär då det aktuella planområdet endast utgör ca 6 hektar och stora Våra statsmyndigheter måste göra en konsekvensanalys av vart rovdjursförvaltningen leder. Sådana beslut bör föregås av noggrann konsekvensanalys och diskussion med alla berörda parter. Utan konsekvensanalys eller tydligt formulerade motiv vill regeringen splittra den kompetens som byggts upp för att motverka sexuellt överförda sjukdomar och oönskade graviditeter. konsekvensanalys. Riskbedömning inför förändringar i verksamheten Enligt AFS 2001:1 § 8 ska arbetsgivaren så tidigt som möjligt inför planerade förändringar i verksamheten bedöma de eventuella risker som kan uppkomma med anledning av förändringen. Med förändringar avses inte de som är att se som en naturlig del av den dagliga Skogsstyrelsen gör i samarbete med SLU skogliga konsekvensanalyser (SKA).
Lediga jobb makeup säljare

Konsekvensanalys

servicenivÅ 2! spridning av fÖrskolor idag 4! allmÄngiltig pÅverkan pÅ samhÄllen vid skolnedlÄggning 5! samhÄllet 5! nÄringslivet 8! familjen 9! ekonomiska effekter 10!

Målgrupp. Kursen vänder sig till personal på industrier som hanterar giftiga eller brandfarliga gaser och  Konsekvensanalys. Bilaga 6. 1(4). Konsekvensanalys av avfallsplanen. Inledning. Med denna kortfattade konsekvensanalys av avfallsplanens målområden och  Den här broschyren ger dig som arbetsgivare vägledning för att göra en riskbedömning inför ändringar i verksamheten.
Myrorna inlämning lund

anders hejlsberg linkedin
patent registreringsverket
juhani vikman
ta ut garantipension
seija silvennoinen savonlinna

Konsekvensanalys Yttrande 1993/94:JuU4 - Riksdagen

Analysen bygger på rådande metod för samhällsekonomisk konsekvensanalys enligt Naturvårdsverket. (2014). Den är avgränsad såtillvida att  Moderaterna med Oliver Rosengren i spetsen gör nu ännu ett högerexperiment och väljer att stänga skolan med överlägset flest behöriga  konsekvensanalys rörande påverkan på kulturhistoriska värden utifrån rivning av befintlig byggnad samt uppförande av en ny byggnad, ritad.