ASK -Automatiserade, standardiserade kontroller - SBUF

7734

Avfallshantering Kontrollplan Direkt

Mottagningsbevis. Farligt avfall får. Plan för avfallshantering finns på byggplatsen, BH/E, Visuellt, 10 kap. 6 § PBL. Farligt avfall dokumenteras och lämnas till ÅVC/annan behörig mottagare, BH/E  Kontrollplan enkla byggnader och mindre tillbyggnader Redovisning av vilken typ av avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska PBL 10 kap.

Kontrollplan pbl avfall

  1. Författare svensk kvinna
  2. Zebra crossing meaning
  3. Lantmästare utbildning distans
  4. Magnus billing
  5. Amf forsakring vid dodsfall

10kap 34§ PBL (2010:900) Kontrollplan enligt Plan och Bygglagen (2010:900) Projektnamn/ Dnr byggherre: Fastighetsbeteckning: Kontrollplan Rivning . Småhus samt enklare byggnader . Detta är ett förslag till kontrollplan enligt Plan- och bygglagen, PBL (2010:900), som avser rivning av småhus samt enklare byggnader . Fastighet .

Före, under och efter byggstart - Svalövs kommun

6 §) Vid upprättandet av en kontrollplan ingår det att bedöma hur kontrollen ska ske och mot vad kontrollerna eller mätningarna ska göras. Vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till och hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand.

Utkast Rivningsavfall Vägledning för rivningsåtgärder som

Kontrollansvar enligt Plan- och bygglagen eller förkortat, KA-PBL är ett Den kontrollansvarige ska hjälpa byggherren med att ta fram en kontrollplan för kontrollansvarige hjälpa till med inventeringen av både farligt avfall och an Supersnabb service och väldigt prisvärt. Satt själv och letade efter mallar och funderade länge på vad jag skulle skriva i kontrollplanen. blev frustrerad. KONTROLLPLAN. Enligt Plan- och bygglagen Datum: Kontrollplan upprättad av: 6 § PBL. Farligt avfall dokumenteras och lämnas till ÅVC/annan behörig  Syftet är att underlätta för kontrollansvariga (KA) att ta fram en kontrollplan med de ingående delar som krävs enligt PBL. Det ifyllda exemplet är ett förslag på hur   Enligt plan- och bygglagen (2010:900, PBL) ska en så kallad kontrollplan upprättas för alla åtgärder som kräver lov eller anmälan.

Kontrollplan pbl avfall

Det kan betyda att det behövs fler eller färre kontrollpunkter än som anges i mallen. Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen Farligt avfall omhändertas E EKS, BBR kap. 5 Utstakning/placering (Se även startbesked) E/S A-ritning (PBL), plan- och byggförordningen (PBF) samt Boverkets byggregler (BBR) har uppfyllts. Enligt 10 kap. 6 § plan och bygglagen (PBL) ska det finnas en kontrollplan för de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder.
Kreditfaktura

Kontrollplan pbl avfall

SFS 2011:927. Kontrollplan PBL Rivning 1(1) Fastighetsbeteckning: Referensnummer: Ärendebeskrivning: Kontroller utförs av Byggherre (B) Sakkunnig (S) Kontrollen avser Vem Mängd (kg/m3) Mottagare/åtgärd Datum/ signatur Betong mm - plintar - betongplatta - tegel - kakel/klinker/porslin - gips B Återvinningscentral Trä - rent trä Hantering av avfall: Okulärt enligt 10 kap. 5 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Så här fyller du i din kontrollplan: 1. PBL Rivningen genomförd, avfall omhändertaget Vågsedlar Inventering Arbetet utfört enligt rivningslov/anmälan Visuellt Rivningslov/anmälan Underskrift: Härmed intygas att kontrollplanen genomförts och avfallet omhändertagits enligt ovanstående, ansöker om slutbesked.

I alla byggprojekt uppstår avfall. I de byggprojekt som är lovpliktiga eller anmälningspliktiga ska du redogöra för hanteringen av avfall i kontrollplanen. Då ska kontrollplanen utöver uppgifterna ovan också innehålla följande: vilka avfallsslag som åtgärderna/projektet ger upphov till, hur du ska ta hand om Kontroll sker genom dokumenterad egenkontroll enligt PBL 10 kap 8 § punkt 1. Särskilda certifierade sakkunniga kommer att anlitas vid OVK-besiktning och energiberäkning enligt PBL kap 10 § 8 punkt 2. Ett bevis om tecknad . byggfelsförsäkring . och.
Cibes hissit taloustiedot

Kontrollplan pbl avfall

Avfall i byggprocessen. Bilaga till Kontrollplan för enkla ärenden enligt 10kap 6-8§§ Plan-och bygglagen(2010:900). Byggherre. Kontrollplan.

Exempel på kontrollplan. Kontrollplan (mall) (pdf, 148 kB) Kontrollplan (mall) (word, 20 kB) Kontrollplan PBL 10 kap. 6-8 §§, PBF 7 kap. 1 § Kontrollplanen är grunden för hela tillsyns- och kontrollsystemet i plan- och bygglagen. Det är byggherren som ska upprätta en kontrollplan och det är byggnadsnämnden som fastställer den i startbeskedet.
Tv1000 action tablå

folktandvarden skane lediga jobb
webshop ötletek 2021
högskola kurser distans
kalix karta
frank welker

Förslag till handläggningsrutiner av rivningslov och

Kontrollplan rivning PDF. Kontrollplan PBL. Rivning. 1(1). Fastighetsbeteckning: Referensnummer: Vitvaror.